Ja till fred – nej till EU:s militära union

Under de senaste åren har EU militariserats i snabb takt. EU har nu upprättat ett embryo till militärt huvudkvarter, en försvarsfond och ett förstärkt militärt samarbete (Pesco).