nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Protestera med Folkrörelsen Nej till EU mot den odemokratiska ESM-fonden!

2012-05-28


På onsdag den 30 maj skall riksdagen behandla EU:s ESM-fond. Den kallas också ibland för ”brandväggen” eller ”räddningsfonden” som ska rädda eurosystemet från kollaps. 

I utbyte mot lån kommer euroländerna att påtvingas drastiska nedskärningar, privatiseringar och avregleringar.

För att ESM-fonden ska bli verklighet måste alla EU-länder godkänna en fördragsändring i Lissabonfördraget (artikel 136 i EUF-fördraget). Det är denna fördragsändring som riksdagen ska besluta om.

Vänsterpartiet har lagt en motion som avslår fördragsändringen dvs. inrättandet av ESM. Bifaller inte riksdagen detta kräver Vänsterpartiet ett juridiskt bindande socialt protokoll samt juridiskt bindande garantier för den svenska kollektivavtalsmodellen som villkor för ett riksdagsgodkännande.

Sätt press på riksdagsledamöterna! På onsdag 30 maj arrangerar Folkrörelsen Nej till EU en protest mot fördragsändringen.

Vi kommer att stå utanför riksdagshuset från klockan 08.30 med plakatet Nej till ESM-fonden. Vi hoppas på stor uppslutning.


 

Jan-Erik Gustafsson
Gösta Torstensson
 

Läs mer  Nej till ESM-fonden  och  LO vill ha socialt protokoll