nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Förhandlingar om att förlänga “räddningsprogrammet”
för Grekland

2015-06-12

 

Greklands premiärminister Alexis Tsipras diskuterade den 10 juni med Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Francois Hollande om möjligheten att förlänga det nuvarande ”räddningsprogrammet” fram till och med mars 2016 och att ge Grekland mer likviditet, rapporterar EUObserver.

Den tyska tidningen Bild uppgav den 11 juni att den tyska regeringen motsätter sig ett tredje ”räddningsprogram”, men är redo för en förlängning av det nuvarande programmet.
Enligt diplomatiska källor skulle denna förlängning innebära att den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) lånar ut pengar till Grekland för att betala tillbaka lån till Europeiska centralbanken. ECB äger 27 miljarder euro av den grekiska skulden. Ett ESM-lån skulle avlasta Grekland med över 6 miljarder euro i amorteringar till ECB i sommar.

En annan finansieringslösning - förenad med en förlängning av det nuvarande ”räddningsprogrammet” - skulle kunna vara att frigöra de 10,9 miljarder euro som finns reserverade för refinansiering av grekiska banker.

En diplomatisk källa uppger till EUObserver att experter på tjänstemannanivå nu kommer att utvärdera effekterna av dessa olika alternativ.

Det är oklart huruvida de ”institutioner” som är inblandade i ”räddningsprogrammet” - EU, ECB och IMF, som tidigare agerade under beteckningen Trojkan men som nu kallas Brysselgruppen - skulle vara beredda att stödja någon av dessa lösningar.

En förlängning av ”räddningsprogrammet” samt ett ESM-lån till Grekland skulle också behöva godkännas av en del nationella parlament, typ Finland.

"Vi hade ett mycket bra möte och vi har beslutat att intensifiera diskussionerna för att lösa återstående oenigheter och gå mot en lösning som garanterar en återgång till en socialt inkluderande tillväxt", uttalade Tsipras efter mötet med Merkel och Hollande.

Det var den fjärde trepartsmöte mellan de grekiska, tyska och franska ledare sedan mars. Den här gången kom de med rådgivare, vilket tyder samtalen var mer detaljerade än vid tidigare möten.

Den stora stötestenen är vilka villkor Eurogruppen och Brysselgruppen ställer för att förlänga ”räddningsprogrammet”. Den grekiska regeringen har hittills stått emot borgenärernas krav att sänka pensionerna, liberalisera arbetsmarknaden och höja momsen, särskilt på energiområdet

HUGO TORSTENSSON