nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

En Makedonisk ”färgrevolution”?

2015-07-17


I skuggan av kriserna i Grekland och Ukraina har flera veckors oroligheter i juni i Makedonien bara undantagsvis diskuterats i media. Polisingripandet mot demonstranter 10 juni i staden Kumanovo har rapporterats. Under en timslång räd dog 22 personer varav åtta poliser. Västliga media skrev om en attack från makedonska säkerhetstrupper, några skrev att räden var riktad mot den etniska albanska befolkningen, men andra har hävdat att premiärministern, Nikola Gruevski, låg bakom händelsen för att dra bort uppmärksamheten från de sociala och ekonomiska problemen i landet.

Men som numera tycks brukligt ger media sällan någon geopolitisk bakgrundsinformation. Parallellt till vad som föregick den illegala Majdankuppen i Ukraina besökte i juli 2014, Victoria Nuland, Obamas biträdande minister för Europeiska och Euroasiatiska frågor, premiärministern i Skopje och talade om för honom att USA ansåg att ”Makedoniens rättmättiga plats är inom NATO och EU”. Den österrikiske utrikesministern Sebastian Kurz har också uttalat att den västliga ”strategin för Västra Balkan inbegriper inlemmandet av Makedonien, Albanien och Kosovo i EU”. Sedan 2005 är Makedonien ett kandidatland för EU och förmodligen också NATO.


Under 2001 uppmärksammades Makedonien i media. Makedonska albanska aktivister slogs med Kosovos befrielsearmé (KLA), vilken understöddes av USAs underrättelsetjänst och militär. Striderna i Kosovo spillde över med terroristattacker mot Makedonsk polis och militär, och landet stod på gränsen till inbördeskrig. Majoriteten av västliga media och politiker och KLA aktivisterna talade då om en legitim kamp mot diskriminering av den albanska befolkningen i landet. Till slut i augusti 2001 slöts en uppgörelse mellan de inblandade som garanterade den albanska befolkningen sociala och politiska rättigheter. Sedan dess har landet varit i relativt lugn fram till 2015.

Men idag har EU och NATO ögonen på Makedonien. Landet stöder inte EUs och USAs sanktionspolitik mot Ryssland över Ukraina. Istället har regeringen samtyckt till att bygga en överföringsledning för gas genom Makedonien, som en del av Turkisk Stream. Denna är den planerade gasledning genom Turkiet, som Erdogan och Putin kom överens om i december 2014, efter det att EU som en del av sanktionspolitiken mot Ryssland förbjudit Bulgarien att låta den tidigare överenskomna gasledningen South Stream korsa Bulgarien för marknaderna i Europa. Nu kommer antagligen gasen i stället att transporteras via Grekland och Turkiet till marknaderna på Balkan och ända upp till Österrike. Men Turkisk Stream kan inte förse de europeiska marknaderna i EU utan att ledningen passerar Makedonien.

Under den 19:e upplagan av St Petersburg International Forum (SPIEF) strax för midsommar, som inte uppmärksammats av västliga media, tillkännagav Ryssland energiminister Alexander Novak att ledningen för Turk Stream skulle börja läggas i Svarta Havet under juli. Ryska Gaszprom’ s VD Alex Miller och Greklands energiminister Panagotis Lafazanis bekräftade att ledningen skulle utsträcks till Grekland.

För USA/EU är detta en oönskad handling. USA vill istället att en trans-adriatisk ledning byggs från den vänligt inställsamma diktaturen Azerbaijan för att försörja marknaderna i Europa. En Azerbaijansk tidning uppmärksammade nyligen att USA är oroat över Greklands intresse för Turk Stream. I själva verket är USA/EUs mål att utrangera Ryssland från den europeiska energimarknaden till förmån för att öppna upp för de västliga olje- och energibolagen.

Västliga media har inte uppmärksammat detta perspektiv på händelserna i Kumanovo. Det är allmänt känt att Kosovo är mellanstation för införsel av narkotika från bl.a. Afghanistan till Europa, så det kan ha funnits ett narkotikaskäl till polisinsatsen. Men lika gärna kan insatsen mot bakgrunden ovan ha varit en legitim säkerhetsoperation. Det är dessutom bekräftat att några av de döda hade KLA-ankytning. Ali Ahemti, som ingår i den makedonska regeringen och en tidigare KLA-aktivist, medger i en intervju i österrikiska Die Presse 19 juni: ”Jag kan inte förneka att vi känner några av de människor som var inblandade. Några av dem var tidigare medlemmarar av KLA”. Men överraskande attackerade han Rysslands utrikesminister Sergey Lavrov för att under ett besök i Serbien ha uttalat att ”händelserna i Makedonien har provocerats fram av NATO, EU och Washington. Jag tar med kraft avstånd från detta”.

Ett par dagar efter händelserna i Kumanovo började demonstrationerna igen. Premiärminister Gruevski anklagades för illegal avlyssning och korruption och krav ställdes på hans avgång och nyval, inte olikt från mönstret i Ukraina för Maidan. EU-kommissionen uppmanade Makedonien att ”komma tillbaka till spåret igen” mot medlemskap i EU och accepterande av EU-politiken. Politiker i EU-parlamentet, särskilt från den konservativa EPP-gruppen (moderater och kristdemokrater) fyllde snabbt på för att erbjuda sina tjänster ”att snabbt hjälpa till att reda ut krisen”.

Den tyska TV-kanalen N-TV rapporterade 20 juni ”att krisen i landet i ökande grad oroar den amerikanska regeringen”, och att USAs regering noggrant bevakar händelseutvecklingen enligt talesmannen Jeff Rathke. Makedoniens ambassadör i USA uttalade öppet att han stödde Zoran Zaev, som vanligt folk vet är USAs man i Makedonien.

Enligt ett numera välkänt mönster i västliga medier har invändningar från Ryssland och Serbien stämplats som ”konspirationsteorier”. Det påstås att Ryssland vill dra Makedonien bort från den västliga alliansen, vilket är budskapet från den tyske socialdemokraten Walter Kolbow. Han var statssekreterare i det tyska försvarsministeriet under Rudolf Scharping, och var en av de tyska talespersonerna 1999 för de internationellt olagliga förbrytelserna, som ledde till Joguslaviens uppsplittring och den balkanisering vi ser idag.

Webtidningen Schweizer Magazin kommenterar demonstrationerna mot den makedonska regeringen så här: ” Förra helgen drogs flera tusen demonstranter från alla hörn av landet för att demonstrera mot regeringen, många av dem betalades med 500 dinars för att visa sin demonstrationsvillighet. På order av Georg Soros uppmanades media visa att mer än 100 000 deltog genom att publicera foton i skickligt gjorda kameravinklar”. I ett tillägg påstods regeringen ha mobiliserats rena gangsters.

Det borde för varje demokrat inte vara förvånande att Ryssland för ett par veckor sedan bl.a. har förbjudit att Soro-finansierade NGOs i Ryssland. Från EU kommer alltmer skarpa förmaningar att Makedonien skall förbi bli kvar i USA/EU-sfären med tyst bifall från den svenska regeringen. Detta är mönstret för ”regimförändring” som har lett till ekonomisk, social och politisk ödeläggelse i t.ex. Ukraina.

Jan-Erik Gustafsson