nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Det är kriminellt att vara flykting i EU

2015-09-14


”Vi ska aldrig bygga murar för att skilja människor från människor. Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig. Mitt Europa bygger inte murar.” Det sade statsminister Stefan Löfven vid en antirasistisk manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm den 6 september. Det är hyckleri av gigantiska mått.

Det reellt existerande EU bygger murar mot omvärlden för att hålla flyktingarna borta från EU. Grekland och Bulgarien har det senaste året uppfört höga taggstrådsstängsel vid landgränserna mot Turkiet för att förhindra flyktingar från inbördeskrigets Syrien att ta sig in i EU. EU har bistått med pengar.

Ungern är snart färdiga med ett fyra meter högt och 175 kilometer långt taggtrådsstängsel längs gränsen mot Serbien. Militären ska övervaka gränsen. Den ungerska regeringen under ledning av ärkereaktionären Victor Orbán har inlett en flygbladskampanj bland flyktingar på den så kallade Balkan-rutten söder om gränsen. Regeringen varnar för att passera den ungerska gränsen illegalt, enligt en lag som infördes nyligen kan det leda till flera års fängelse.

Den spanska högerregeringen har i grunden ändrat utlänningslagen. Det är numera olagligt att hjälpa en människa utan uppehållstillstånd. Det är kriminellt att sälja mat, hyra ut rum eller på något annat sätt underlätta flyktingens liv i Spanien.

De spanska myndigheterna har nu enligt samma lagreform rätt att genomföra ”pushbacks” vid Ceuta och Melilla som gränsar till Marocko och utgör en del av EU:s yttre gränser; människor får alltså utvisas utan att deras asylansökan mottas.

Spanien har dessutom byggt en sex meter hög mur bestående av tre stängsel på varandra på Afrikas fastlandskust. Förutom sylvass taggtråd finns det ett antiklättringsnät samt ett alarm som utlöses när någon tar i det första av de tre stängslen och mellan stängeln har Spanien koordinerade vaktposter beväpnade med automatvapen.

Dessa exempel är inte unika. EU:s yttregränskontrollmyndighet Frontex med säte i Warszawa, har som enda uppdrag att göra gränserna ogenomträngliga för oönskade. Helt enligt Lissabonfördraget och Schengenavtalet. Två fördrag som gör flyktingar till kriminella.

För att stoppa flyktingar som försöker ta sig till EU via Medelhavet har Frontex inlett två operationer, Triton utanför Italien och Poseidon utanför Grekland. Syftet är att stoppa vattenfarkoster som smugglar flyktingar.

EU:s försvarsministrar planerar dessutom en större militär operation i Medelhavsområdet – EUNAVFOR Mediterranean. Vid sitt senaste möte i Luxemburg i början av september var det en bred uppslutning bland ministrarna bakom beslutet att öka den militära insatsen i Medelhavet för att hindra flyktingbåtar att ta sig till EU, framför allt Italien och Grekland.

Nästa steg blir att stoppa och gripa smugglarna och förstöra deras båtar ute till havs. Därmed förhindras också flyktingar att ta sig till EU eftersom alla landgränser redan är stängda med höga murar efter krav från EU.

På mötet deltog också EU:s utrikeschef Federica Mogherini och befälhavaren Enrico Credendino. Båda delade försvarsministrarnas uppfattning; att det är tid att trappa upp den militära insatsen.

Beslutet att inrätta den militära styrkan i Medelhavet fattades av EU:s stats- och regeringschefer på toppmötet i Bryssel i juni. Operationen delades då i tre faser med mellanliggande avstämningar och beslut före varje steg.

EU-ledarna valde också att delegera kommande beslut till ländernas ambassadörer i Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP), som till skillnad från ministrarna har regelbundna möte i Bryssel.

Det som nu återstår är en skriftlig process i ministerrådet, sannolikt på utrikesministernivå, innan det formella beslutet fattas i kommittén före utgången av september, enligt SvD:s källor.

Hittills har den militära operationen varit i fas ett, underrättelseinhämtning och andra förberedelser från EUNAVFOR:s högkvarter i Rom som har en personalstyrka på 175 personer.
Nästa steg – fas två – innebär att aktivt agera mot flyktingsmugglarna ute på havet. Inledningsvis på internationellt vatten. Och senare eventuellt också på libyskt vatten.

EUNAVFOR:s befälhavare Enrico Credentino disponerar för närvarande fyra fartyg med helikopterstöd och förarlösa plan – drönare – i Medelhavet. På försvarsministermötet var Credendinos bedömning att den militära insatsen bör dubblas till åtta fartyg. Sex fartyg ansåg den italienske amiralen vara ett minimum.

Stefan Löfven vet, eller borde veta, att det han påstod inför de 15.000 åhörarna på Medborgarplatsen är osanning. Därför lade han till ”mitt Europa”. Men Sveriges inflytande inom EU är minimalt. 2,7 procent av rösterna i EU:s lagstiftande organ.

HUGO TORSTENSSON