nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

EU:s flyktingpolitik i praktiken

Bild: Ulf Frödin

EU-flyktingar

 


EU skärper kontrollerna vid gränserna

2015-09-14

Enligt Jean-Claude Juncker kommer EU-kommissionen att föreslå en förordning som innebär tvingande flyktingkvoter för de enskilda medlemsländerna. Det framställs i Dagens Nyheter som ”ett riktigt brandtal för medmänsklighet och solidaritet”.

Men Junckers nya flyktingplan gäller enbart människor som har rätt till asyl och som har lyckats ta sig till EU. Människor som inte anses ha rätt till skydd, och de som kommer från länder som EU-byråkratin betraktar som ”säkra”, ska skickas tillbaka snabbare än tidigare.

Gränserna som omger EU förblir lika hårdbevakade och omgärdade av taggtrådsstängsel som tidigare och kontrollerna ska dessutom skärpas. Det får till konsekvens att färre lyckas ta sig till EU för att söka asyl. Detta Moment 22 bryter mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

HUGO TORSTENSSON