nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Svenskarna säger nej till Nato

2015-09-14


Ryssland betraktar sedan en lång tid Sverige som en del den västliga krigsalliansen. Och inte utan anledning: Sverige är nära knutet till Nato. Och får högeralliansen och de så kallade socialdemokraterna som de vill kommer Sverige att knytas allt närmare, bland annat genom det så kallade värdlandsavtal som Nato erbjuder Sverige. Det inbjuder till att Nato får lagra vapen och stationera soldater i Sverige i både freds- och krigstid.

 

Samtidigt är svenska folket motståndare till Nato – trots hetsen i massmedia och från högerpartierna mot Ryssland samt påstådda ryska u-båtar i Stockholms skärgård och flygattacker mot Gotland. Andelen som tycker att det är ett bra förslag att söka medlemskap är 31 procent i Som-institutets mätning 2014, men motståndet mot Nato ligger på 37 procent.

 

Inte ens bland högeralliansens väljare är Nato någon självklarhet. I Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna inte ens hälften av väljarna att Sverige ska ansöka om medlemskap. I Centerpartiet är det bara en tredjedel. Det hindrar inte att Margret Thatcher, förlåt Annie Lööf sedan valet 2014 har svängt 180 grader och nu vill överge den svenska alliansfriheten som hållit oss utanför krig i 200 år (med undantag för den militära insatsen under Nato-befäl i Afghanistan).

 

HUGO TORSTENSSON