nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Sänk EU:s och USA:s investerings- och frihandelsavtal

2015-10-07

Det transatlantiska investerings och frihandelsavtalet (TTIP eller TAFTA) mellan EU och USA syftar till att skapa världens största frihandelsområde, ”skydda” storföretagens investeringar samt ta bort alla ”onödiga regleringar”. Det är de transnationella storföretagen på båda sidor av Atlanten som driver på agendan. Business Europe, som är EU:s viktigaste företagsorganisation och ingår i EU:s sociala dialog, tillkännagav sin egen strategi för ett trans-atlantiskt partnerskap i början av 2012, vilket snabbt togs upp i EU:s agenda. Nu är den svenska frihandelsvännen Cecilia Malmström, som EU:s handelskommissionär har fått huvudansvaret att få avtalet accepterat.

Om frihandelsfanatikerna och storföretagens representanter lyckas utestänga allmänheten från varje form av meningsfull information om de förhandlingar som till största delen förs i hemlighet kan Europa och dess medborgare bli ett offer för det transnationella kapitalet lång tid framöver.

Men motståndet växer trots hemlighetsmakeriet. Lagom till den internationella kampanjdagen den 10 oktober har organisationen Seattle to Brussels Network, som representerar ett stort antal miljö-, fackliga och sociala institutioner, avslöjar i en rapport de verkliga mänskliga och miljökostnaderna av TTIP. Rapporten ”A Brave New Transatlantic Partnership” konstaterar att EU-kommissionens löften om avtalet skall ge en tillväxt på upp till en procent av BNP och en stor mängd nya jobb motsägs av andra rapporter från kommissionen som bara förutser en liten tillväxt på 0,01 procent och stora möjliga jobbminskningar inom ett stort antal sektorer inklusive jordbrukssektorn.

Kim Bizzari, som skrivit rapporten säger: ”Storföretagslobbyn på båda sidor av Atlanten ser på de hemliga handelsförhandlingarna som ett vapen för att bli av med regelverk som syftar till att skydda de europeiska och amerikanska konsumenterna, arbetstagarna och vår planet. Om denna korporativa önskelista genomförs kommer den att koncentrera ytterligare ekonomisk och politisk makt i händerna på en liten transatlantisk elit, som lämnar oss alla andra utan skydd mot storföretagens ageranden”.

Rapporten varnar också för att TTIP kan öppna dörrarna för ett stort antal företagsstämningar inom EU i mångmiljardklassen mot demokratiskt valda organisationer till överstatliga domstolar, till och med regeringar, om dessa fattar beslut som hindrar storföretagens vinstmöjligheter. Pia Eberhardt från Corporate Europe Observer säger: ”De föreslagna investeringsrättigheterna i det transatlantiska avtalet visar vad det hela handlar om. Storföretagen vill få mera makt för att kunna omskära demokratin och sätta handklovar på regeringarna som försöker att reglera det allmänna intresset. Det är bara en tidsfråga innan de europeiska medborgarna får börja betala priset med högre skatter och minskat socialt skydd”.

Luis Rico från Ecologistas en Acción säger: ”Vi hoppas att de besvärande fakta rapporten berättar visar att alla oroade medborgare och parlamentariker på båda sidor av Atlanten omedelbart måste organisera sig mot det av EU och Usa föreslagna TTIP-avtalet. Vi måste få storföretagens maktövertagande att spåra ur, annars hotar de att förvärra levnadsomständigheterna för miljoner av människor som redan allvarligt har drabbats av den finansiella krisen och de smärtsamma konsekvenserna av EU:s åtstramningsåtgärder”.

Det finns ingen demokrati, ett nu alltmer slitet honnörsord från EU-eliten, överhuvudtaget bakom TTIP-avtalet. Få om några EU-medborgare vill att miljön förstörs för vinsternas skull, eller ha ännu mera röveri med finansiella spekulationer, eller att valda representanter kan köras över av globala domstolar.

Jan-Erik Gustafsson