nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 


Juncker i blåsväder igen

2017-01-15
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker var premiärminister i Luxemburg mellan 1995 till 2013. Under denna period hade han det yttersta överinseendet för tillväxten av det lilla EU-landets finansiella industri, vars tjänster svarar för ca 80 procent av landets BNP. Den 6 november 2014 avslöjades genom en läcka från den globala revisionsbyrån PwC att 340 storföretag världen över, bland dem flera svenska stora bolag som Ikea, Tele 2, SEB och riskkapitalbolagen Nordic Capital, IK Investment Partners och EQT, förhandlat fram hemliga och extremt förmånliga skatteavtal som landets skattemyndigheter ”granskat välvilligt”. Det betyder i praktiken att storföretagen inte betalar någon skatt alls.

I boken Sjukt Hus beskriver de Guldspadevinnande journalisterna Henrik Ennart och Fredrik Mellgren i detalj hur landstingspolitikerna i Stockholm med aktiv rådgivning från PwC brutit mot EU:s upphandlingsregler och 2010 beslutat bygga världens dyraste sjukhus Nya Karolinska sjukhuset. Kontraktet gavs utan upphandling till de två partnerna i Swedish Hospital Partners (SHP), byggbolaget Skanska och det ökända brittiska riskkapitalbolaget Innisfree, som ägnat sig åt skatteupplägg i Luxemburg. Genom att sätta upp dotterbolag, som är brevlådeföretag i Luxemburg, har Innisfree lånat ut 1 miljard kr till SHP till hög ränta i Sverige för att trolla bort vinster på skattemedel som satts in i Nya Karolinska. Fram till 2039 skall SHP betala 1,3 miljarder kronor skattefritt till brevlådeföretaget i Luxemburg.

Junckers legitimitet och trovärdighet som ordförande för EU-kommissionen ifrågasattes. Vänstergruppen GUE/NGL försökte samla in namn för ett misstroendevotum, men nådde inte fram. Det gjorde däremot EFDD-gruppen där Sverigedemokraterna ingår. Vid omröstningen den 26 november 2014 klarade Juncker och hans kommission omröstning med stöd av 462 EU-parlamentariker. 101 ville att kommissionen skulle avgå och 88 avstod. De svenska ledamöterna Malin Björk (v) och Soraya Post (Fi) avstod medan övriga närvarande svenska parlamentariker stödde Junckerkommissionen enligt TT.

Nu är Juncker på nytt i blåsväder. Läckta dokument till en grupp internationella journalister och den tyska radiogruppen NDR visar hur några av EU:s minsta länder med Luxemburg i spetsen har lyckosamt lobbat för att förhindra åtgärder mot skattesmitning som bestämts i en etisk uppförandegrupp som sattes upp av EU för 19 år sedan.

De läckta dokumenten har analyserats av GUE/NGL och Den Gröna gruppen/EFA i parlamentet. Den tyske ledamoten Fabio De Masi från GUE/NGL är också vice ordförande i EU-parlamentets kommitté för utredning av penningtvätt ochvskattesmitning (PANA). De Masi säger att läckt, hemlig diplomatisk post öppet visar hurvLuxemburg med hindrande manövrar påverkat PANA’s arbete.

Junckerläckorna visar ännu en gång att EU- kommissionens ordförande förhindrat framsteg i kampen för att undvika skatteuppgörelser med storföretagen i EU”, säger De Masi och tillägger ”Juncker är en del av problemet och inte lösningen. Det är absurt att miljoner av européer, som har lidit av åtstramningspolitiken som har skapat sociala klyftor har en Gudfader för skattedumpning som är ordförande för kommissionen”. De Masi kräver att han avgår.GUE/NGL försöker nu få till stånd en debatt i parlamentet om Junkerläckan och tvinga Juncker till utfrågning i PANA.

När det i november 2014 ställdes på sin spets bortsåg de svenska EU-parlamentarikerna i sakfrågan och allt tal om ”oetisk och omoraliskt” var inte ens vatten värt, vilket i praktiken ledde till att Junckerkommissionen då fick ett utökat stöd, och Sverigedemo-kraterna på hemmaplan extrapoäng.

EU är ett överstatligt alltmer korrupt, elitistiskt storföretagsprojekt, som är oförmöget att leverera varken rättvisa, tillväxt och transparens. Nu leds det av en man som har spenderat sin karriär i de dolda, mörka rummen för att göra Luxemburg till ett skatteparadis på andra länders bekostnad. Det är mannen som i april 2011 medgav att penningpolitiken var alltför viktig för att diskuteras i offentligheten och som tillade: ”Jag är redo att bli förolämpad för att vara inte helt demokratisk, men jag vill vara seriös (…) Jag är för hemliga och dolda debatter”.

Kommer svenska EU-politiker och riksdagspartierna ge carte blanche ännu en gång för denne osympatiske man som leder EU- kommissionen?

Jan-Erik Gustafsson