nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 


Högsta domstolens utslag ändrar inte tidtabellen för Brexit

2017-02-02

Den 23 januari beslutade domarna i Högsta domstolen i Storbritannien med röstsiffrorna 8 – 3 att regeringen Theresa May måste få ett ja i parlamentet för att kunna utlösa Lissabonfördragets utträdesparagraf. Sveriges EU-minister Ann Linde välkomnade beslutet, och betonade samtidigt att beslutet var en ”nationell brittisk fråga”. Företrädare för EU har också välkomnat beslutet, och Kommissionens chefsförhandlare Michel Barnier säger att EU ”är redo när Storbritannien är det”.

Högsta domstolen bestämde också enhälligt att regeringen inte behöver inhämta de regionala parlamentens tillstånd i Skottland, Nordirland och Wales för att kunna aktivera artikel 50. Det är därför sannolikt att Theresa Mays tidigare besked att utlösa artikel 50 senast i slutet av mars kommer att ske enligt vad som utlovats. En talesperson för regeringen sade att Högsta domstolens utslag ”inte ändrar planerna att aktivera artikel 50 för mars utgång”. Regeringen har redan förberett en kortfattad utträdeslagstiftning för parlamentet.

Efter anmälan om utträdet till EU  startar två års förhandlingar för att reda ut hur ekonomiska och handelsmässiga konsekvenserna av utträdet skall hanteras. Tidigare i januari meddelade Theresa May att Brexit betyder ett fullt utträde. Storbritannien kommer att lämna både EU:s inre marknad och dess tullunion.

Organisationen Jurister för Storbritannien (Lawyers for Britain) skriver efter domen ”oavsett vilken strikt legal status som folkomröstningen har så utifrån konstitutionell praxis var den helt klart inte bara rådgivande. Parlamentet valde med en överväldigande majoritet att lägga beslutet om Storbritanniens medlemskap i EU i händerna på det brittiska folket, som utlovades i tydliga och otvetydiga termer att oavsett hur de röstade skulle resultatet genomföras. Parlamentet har nu att uppfylla sitt löfte och genomföra beslutet utan dröjsmål eller tvetydighet”.

Labourledaren Jeremy Corburn sade efter domstolsutslaget att labourpartiet ”respekterar beslutet i folkomröstningen och det brittiska folkets vilja, och kommer inte att störa utträdesprocessen”. Det splittrade labourpartiet har knappast något annat val för som Owen Jones skrev i The Guardian 19 januari: ”Om Corburn skulle vägra att aktivera artikel 50 skulle tory anklaga labour för att undergräva folkets vilja. Opinionsundersökningar visar att en stor majoritet av folket förväntar sig att folkomröstningsresultatet respekteras, vilket innefattar miljoner av människor som röstade för att stanna kvar”.

 

Jan-Erik Gustafsson