nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 


Löfven stöttade abortmotståndaren Tusks omval

2017-03-15
Donald Tusk omvaldes på EU-toppmötet den 9 mars till permanent ordförande för Europeiska rådet för perioden 2017-2019. Det är ett kontroversiellt beslut eftersom Tusk mötte hårt motstånd från sitt eget hemland Polen, som inte alls ville se honom fortsätta på posten. Enligt Polens nuvarande premiärminister, Beata Szydlo berodde det på att den polska regeringen inte anser att Tusk agerat opartiskt i sin roll som EU-ledare och att han lagt sig i interna polska angelägenheter.

Tusk fick stöd från de övriga 27 ländernas statschefer, bland annat Sveriges Stefan Löfven som ansåg att Tusk har gjort "ett utmärkt arbete och att han har ett brett stöd."

Donald Tusk var premiärminister i Polen 2007-2014 och regerade på ett mandat från den liberalkonservativa Medborgarplattformen. Från 2014 har han varit ordförande för Europeiska rådet. Tusk är känd som abortmotståndare och stödjer Polens nuvarande abortlagstiftning från 1993 som endast ger kvinnan rätt att göra abort när hennes liv är i fara, vid våldtäkt eller incest. Han anses också vara en engagerad förespråkare för att EU ska vidta starka åtgärder mot Rysslands inblandning i Ukraina. Tusk har dessutom varit en uttalad motståndare till den liberala flyktingpolitik som Sverige ända fram till flyktingkrisen 2016 såg som en av sina viktigaste politiska ståndpunkter.

Omvalet av Tusk, som skedde utan hänsyn till de polska protesterna, är det första i sitt slag där EU inte tar hänsyn till åsikterna från ordförandens hemland när man utser en ledande EU-politiker.  
Det är enligt många iakttagare ett tecken på den ökade sprickan i relationen mellan öst och väst, som också manifesteras i oenighet kring asypolitiken, klimatfrågan och ökade krav från västländerna på att fackliga rättigheter och kollektivavtal ska gälla i deras respektive länder.  Detta har i sin tur lett till förslag om ett EU i olika hastigheter vilket de s.k. Visegradländerna i öst motsätter sig eftersom de fruktar att möjligheten för östeuropeiska medborgare att resa till väst och tjäna pengar försvåras och att deras i dag stora EU-stöd ska minska.

Marie Ericsson