Författare: svexit

EU snor garantipension för utrikes bosatta

EU-domstolen fattade i december 2017 ett beslut om att den svenska garantipensionen fortsättningsvis endast behöver betalas ut till bosatta i Sverige. Garantipensionen är ett grundskydd för den som haft liten eller ingen inkomst under...

Svenskarna motsätter sig högre EU-avgift

Svenskarna betalar mest till EU – högst nettoavgift per person åren 2010-2015 – och är inte beredda att betala mer. 59% vill att regeringen ska lämna in veto om EU kräver höjd medlemsavgift av...

Ny ordförande för FNEU riks

Per Hernmar från Göteborg valdes till ny ordförande för Folkrörelsens Nej till EU:s riksförbund på förbundets 19:e kongress. Han tar över efter Jan-Erik Gustavsson från Stockholm, som lett organisationen under de sista tre kongressperioderna. ...

FNEU:s 19:e kongress i Göteborg

Folkrörelsen Nej till EU har genomfört sin 19:e kongress. Ett 40-tal deltagare mötte upp i rikskansliets nya lokaler i Viktoriahuset vid Linnégatan i Göteborg. Kongressen inleddes med två föredrag. Yasmine Posio Nilsson, ledamot av...

Kongress i Göteborg 5-6 maj

FNEU:s 19:e kongress äger rum i Göteborg den 5-6 maj. Plats: Viktoriahuset, Linnégatan 21, nära Järntorget. Programmet hittar du nedan: Program: Lördag 5 maj 12.00-13.00     Inskrivning och fika 13.00-15.00     Offentligt möte; Pesco...

L vill införa euron senast 2022

Liberalerna vill stärka samarbetet mellan Sverige och EU. Därför vill man se euron införd i Sverige senast 2022. Som svar på Jan Björklunds inlägg skriver här EU-debattören Mark Brolin och Nej till EU:s ordförande...

Uttalande om CETA

Nej till Ceta! Handelsfördraget Ceta som EU förhandlat med Canada godkändes av Sveriges riksdag 22 mars. Någon omfattande remissomgång har inte genomförts. Stark kritik mot de centrala innehållen har riktats från flera håll. Centralt...

Jens Holm besökte Storstockholms lokalavdelning

Riksdagsmannen Jens Holm (v) besökte under torsdagen Storstockholms lokalavdelning som också hade årsmöte. Jens, som sedan 2010 är riksdagsman och ledamot i jordbruks- och miljöutskottet och tidigare medlem i EU-parlamentet, talade om PESCO, det...

Stödgala för en vinstbefriad välfärd

FNEU stödjer galan för en vinstbefriad välfärd. Eventet äger rum den 12 mars klockan 18:00 på ABF-husets Z-sal, Sveavägen 41. Deltar gör bland annat Ronny Eriksson, Staffan Hellstrand, Anders Linder & Kerstin Wikström, Johan Rabaeus,,...