Kategori: Uttalanden

Om behovet av mat

Först en politik för att trygga Under en lång tid var det ett självklart politiskt mål att vi skulle vara självförsörjande med livsmedel. Bakgrunden var...

Försvara den nordiska strejkrätten

Strax före jul kom EU-kommissionen med förslag till ett nytt EU-direktiv om hur arbetstiden över hela Europa ska regleras. Det innebär att nationella anpassningar inte...

Spara in på EU – Sverige ut ur EU!

Uttalande från Folkrörelsen Nej till EU:s kongress 4-5 maj 201 EU-kommissionen förslog 2 maj att långtidsbudgeten för nästa period skall ökas från 1,00 till 1,11...