Europeisk arbetar- och fackföreningskonferens mot
EU:s och Trojkans åtstramningspolitik

 

 

 

 

 

Paris 1-2 mars 2014

Paris Bulletin nr 7, mars 2014

Svensk Bulletin nr 6, december 2013

Svensk Bulletin nr 5, november 2013

 

Tarragona 15-17 mars 2013

Konferensen inleddes på kvällen den 15 mars med ett öppet möte i Tarragona kongresscentrum. I själva konferensen deltog 160 delegater från 13 olika länder inom Europa, varav sex från Sverige.

Läs mer i Bulletinerna  1 - 4

Svensk bulletin från Tarragona nr 4, mars 2013

Svensk förberedelsebulletin nr 3, mars 2013

Svensk förberedelsebulletin nr 2, februari 2013

Svensk förberedelsebulletin nr 1, januari 2013