Nordisk folkriksdag 2020

Nordiska folkhögskolan i Kungälv den 11–13 september. Tema: Alternativ till EU – ge Norden en chans.

Photo by Dimitri Karastelev on Unsplash

EU-systemet en del av corona-krisen

EU:s handelspolitik har främjat skövling av jordens resurser. Den europeiska välfärdssektorn har kraftigt beskurits och fragmenterats av avreglering och krav på minskade offentliga utgifter, skriver Folkrörelsen Nej till EU:s ordförande Per Hernmar.