nejtilleu_logga   

Header

Nu går vi vidare mot Svexit!

Mats 2017-04-13
Folkrörelsens Svexitkampanj i Stockholm drar igång igen. Lördagen den 13 maj kl 12:00 möts vi nedanför femte hötorgsskrapan för att värva medlemmar och samla namnunderskrifter för en ny folkomrösting om EU. Läs mer om våra stockholmsaktiviteter på
vår medlemssida.
Ses där.

Efter Svexit kommer Brexit? Öppet möte i Linköping

2017-03-28
Ett öppet möte om EU-medlemskapet på temat först Brexit och sedan Svexit kommer att hållas lördagen den 22 april på Atlasskolan i Linköping. Talare blir:

  • Bengt Åke Berg, Folkrörelsen Nej till EU
  • Annika Lillemets, riksdagsledamot, Miljöpartiet
  • Deniz Tütüncü, partistyrelseledamot, Vänsterpartiet
  • Ulf Flodin, Järnvägsfrämjandet

Mötet äger rum mellan klockan 13-16.30 i matsalen på Atlasskolan, Brigadgatan 18. Fika. Alla välkomna!

Macron - det globala kapitalets Messias?

Emmannuel Macron2017-03-28
De traditionella höger- och vänsterpartierna har misslyckats med att ställa upp trovärdiga kandidater i den franska presidentvalskampanjen, så kampen tycks stå mellan Nationella frontens Marine Le Pen och den revolutionära marknadsliberalen Emmanuel Macron. Han beskrivs ibland som en revolutionär Messias som ska rädda EU och det globala,nyliberala projektet. Vem är då uppstickaren Macron? Läs artikeln här

Dags för Norden att lossa banden med EU

2017-03-28
Vi menar att det är hög tid att Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island släpper sin politiska och administrativa hårdknytning till ett EU-bygge som redan sjunger sin svanesång, skriver i dag sex ledande debattörer för Nej till EU-rörelsen i Norden på Aftonbladet Debatt. År 1994 röstade Sverige, Norge och Finland om EU-medlemskap. Sverige och Finland sade ja, Norge sade nej men accepterade att ingå i det till EU hårt knutna EES-området. Facit i dag? Så mycket politisk makt har samlats i Bryssel att det är tveksamt om medlemsländerna är fortsatt självständiga.
Läs artikeln här.

EU:s slöjdförbud för tankarna till 30-talets Tyskland

Sloja2017-03-28
Det är inte diskriminerande att förbjuda anställda att bära slöja på arbetsplatsen. Men förbehållet är att arbetsgivaren måste ha en genuin policy för neutralitet. Det slår EU-domstolen fast i en dom i ett belgiskt fall, som i ett slag inför en möjlighet för både politiker och företag att förbjuda muslimsk huvudduk inom hela EU-området. Förbudet har en omisskännelig doft av dold rasism och för tankarna till nazisternas agerande under 30-talet
Läs artikeln här.

Carl Tham: Makten har försvagat svensk demokrati

Tusk2017-03-23
Avgörande samhällsfrågor -  främst den monetära politiken - har förts bort från de demokratiska institutionerna och politisk påverkan. Medlemskapet i EU verkar ofrånkomligen i samma riktning. En allt större del av de europeiska samhällena är reglerade av europeiska lagar och direktiv. Möjligheten för medborgarna att påverka detta system är självklart minimal och den blir inte större av att de viktiga partierna sällan eller aldrig vill diskutera EU-frågor inför valen skriver Carl Tham i Arena .Läs artikeln här

Klart för skilsmässoförhandlingar mellan EU och UK

2017-03-23
Den 29 mars inleder Storbrittanien brexitprocessen. Då åberopar man artikel 50, utträdesklausulen i Lissabonfördraget och vägen ut ur EU påbörjas. Proceduren har tre steg: EU:s stats- och regeringschefer ska först samlas till ett extra toppmöte för att anta sina riktlinjer inför förhandlingarna. Därefter kommer EU-kommissionen formellt att föreslå att förhandlingarna inleds, varpå medlemsländerna slutligen ger sitt tillstånd till EU:s förhandlare Michel Barnier att dra igång arbetet. Förhandlingarna beräknas ta två år och riskerar att orsaka en ny brexit, mellan England och Skottland som kräver en ny folkomröstning.

Löfven stöttade abortmotståndaren Tusks omval

Tusk2017-03-15
Donald Tusk omvaldes på EU-toppmötet den 9 mars till permanent ordförande för Europeiska rådet under perioden 2017-2019. Det är ett kontroversiellt beslut eftersom Tusk mötte hårt motstånd från sitt eget hemland Polen, som inte alls ville se honom fortsätta på posten. Enligt Polens nuvarande premiärminister, Beata Szydlo berodde det på att den polska regeringen inte anser att Tusk agerat opartiskt i sin roll som EU-ledare och att han lagt sig i interna polska angelägenheter. Läs artikeln här

Postens försämrade service är EU-politikernas fel

Postnord 2017-02-28
Rubrikerna i pressen om en försämrad allmän postservice har varit i legio det sista halvåret. Få tycks vara medvetna om att det faktiskt är EU-politikernas misslyckande. Sen EU:s tredje postdirektiv 2008 infördes för ”att fullborda EU:s inre marknad för posttjänster”, och all brevutdelning under 50 g konkurrensutsattes slåss postföretagen om att få dela ut post i storstäderna, medan glesbygden får räkna med sämre postservice. Och det sker med politikernas goda minne.
Läs artikeln här

EU-parlamentet röstade igenom CETA-avtalet

2017-02-15
Trots högljudd kritik och protester från sakkunniga och folkrörelser runtom Europa valde EU-parlamentet - däribland de flesta av Sveriges folkvalda EU-politiker – att vid en omröstning den 15 februari godkänna det kontroversiella handelsavtalet mellan EU och Kanada, Ceta.
Läs artikeln här

Ökat stöd för ny folkomröstning om EU

2017-02-08
Enligt en undersökning, som gjordes av Aftonbladet/ Inizio inom ramen för Schibstedt/Inizios opinionspanel, stöder nu fyra av tio svenskar, ca 41 % av de tillfrågade, kravet på en ny folkomröstning om EU, upp från 33 % i förra årets mätning.
-En anmärkningsvärd ökning eftersom inget politiskt parti idag driver frågan om en ny EU-omröstning, skriver tidningens krönikör Lena Mellin, som också menar att marken skälver under EU-projektet. Läs artikeln här

EU-toppmöte i Göteborg i november

2017-01-02
Statsminister Stefan Löfven och Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker är värdar för mötet som hålls den 17 november i Eriksbergshallen i Göteborg. Alla EU:s stats- och regeringschefer är inbjudna, även Storbritanniens premiärminister Theresa May. Temat för mötet är hur EU kan främja rättvisa jobb och tillväxt. Läs artikeln här

Högsta domstolens utslag ändrar inte Brexits tidtabell

Bulgarien 2017-01-27
Den 23 januari beslutade domarna i Högsta domstolen i Storbritannien med röstsiffrorna 8 – 3 att regeringen Theresa May måste få ett ja i parlamentet för att kunna utlösa Lissabonfördragets utträdesparagraf. Efter att parlamentets ledamöter i dagarna godkänt utträdet med 498-114 startar två års förhandlingar med början 31 mars för att reda ut hur ekonomiska och handelsmässiga konsekvenserna av utträdet skall hanteras. Läs artikeln här.

Jean-Claude Juncker i blåsväder igen

Bulgarien 2017-01-18
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker var premiärminister i Luxemburg mellan 1995 till 2013. Den 6 november 2014 avslöjades genom en läcka från den globala revisionsbyrån PwC att 340 storföretag världen över, förhandlat fram hemliga och extremt förmånliga skatteavtal. Nu är Juncker på nytt i blåsväder. Läckta dokument visar hur några av EU:s minsta länder med Luxemburg i spetsen har lyckosamt lobbat för att förhindra åtgärder mot skattesmitning som bestämts i en etisk uppförandegrupp som sattes upp av EU för 19 år sedan.Läs artikelnhär.

Svexitknappar till salu

Bulgarien 2016-01-15
Brexit börjar nu nå konkreta resultat i Storbritannien där arbetet med en plan för att utträda ur EU pågår. Vi på FNEU har tagit fram ett nytt rockmärke, Ja till Svexit, där du aktivt kan stödja vår kampanj för en ny folkomröstning om EU i Sverige. Knappen kan köpas via vårt kansli i Solidaritetshuset eller beställas här.

Prorysk president i Bulgarien

Bulgarien 2016-12-08
EU:s pågående sönderfall syns nu även i EU:s fattigaste land Bulgarien, I presidentvalet 13 november vann den folkkära piloten och f.d. flygvapenchefen Rumen Radev över center-höger-regeringens kandidat Tsetska Tsacheva med siffrorna 59-36 procent. Detta ledde till att premiär-ministern Boyko Borisov lämnade in den västorienterade regeringens avskedsansökan. Radev, som har makt att påverka landets lagstiftning, är prorysk och har uttalat att han vill häva sanktionerna mot Ryssland vilket oroar EU-eliten inför nyvalet, som troligen infaller under senvåren 2017.Läs artikeln här.

Brexit betyder Brexit eller?

2016-11-10
Efter att det brittiska folket röstat för att lämna EU dagen före midsommar har det uppkommit viss förvirring hur utträdesparagrafen (Artikel 50) i Lissabonfördraget, EU:s grundlag, skall tillämpas. Kanske var denna en eftergift till en växande EU-opposition från EU-eliten för att få igenom Lissabonfördraget, och att man därefter hoppades att den aldrig skulle behöva användas.Men nu står Storbritannien berett att lämna EU och Artkel 50 måste tas i bruk,trots att ingen riktigt vet hur. Läs artikeln här.

SSU-distriktet i Stockholm vill lämna EU

2016-10-28
SSU-distriktet i Stockholm motionerade på Stockholms arbetarekommuns representantskap om Sveriges fullständiga utträde ur EU. Skälet var enligt motionen att EU utmålats som ett projekt för fred, demokrati och folkets välfärd, men i praktiken endast inneburit upprättandet av ett nyliberalt och post-kolonialt marknadsprojekt där social och ekonomisk demokrati och fackliga rättigheter omöjliggörs genom överstatliga lagar. SSU föreslog därför att Sverige ska verka för ett fullständigt och omedelbart utträde ur EU. Behöver vi säga att motionen avslogs av arbetarkommunen med motivationen att vi i stället ska satsa på den "sociala pelaren".

EU föreslås militariseras

2016-09-28
EU:s utrikesminister Fredrica Mogherini sägs förbereda en tidtabell som stegvis skall skapa en militär struktur i EU, som kan agera oberoende av den västliga försvarsalliansen Nato, trots att tjänstemän inom Nato har varnat för att en militarisering av EU kan leda till rivalitet med Nato, som är västländernas primära försvarsstruktur. Hur Sveriges regering och riksdag ställer sig till EU:s militära planer är fortfarande oklart skriver Jan-Erik Gustafsson. Läs artikeln här.

EU bötfäller Apple

ABF2016-09-22
Apple får bita i det sura äpplet. EU har beslutat att bötfälla det amerikanska dataföretaget på 14,5 miljarder euro för skattesmitning. Men den irländska regeringen vill inte att Apple skall behöva betala några böter. De har vänt sig till EU-kommissionen och motsatt sig beslutet, precis som Apples ledning. Läs artikeln här

Svexitseminarium med Anna Herdy på ABF-huset

ABF 2016-09-15
Den 5 oktober klockan 18.30 kommer Anna Herdy, chefredaktör för Flamman, att ge sin syn på hur vi i Sverige bör reagera på Brexit och förbereda oss inför en eventuell Svexit. 
Jan-Erik Gustafsson från Nej till EU ger en bakgrund till den brittiska folkomröstningen. Vi säljer kaffe och fika.

Plats: ABF-huset på Sveavägen 41, Stockholm.

Ny bankkris hotar i EU

2016-08-13
Bankkrisen inom EU är inte över. Framförallt är det Italiens som det heter systemviktigaste bank Monte dei Paschi di Siena och lika systemviktiga Deutsche Bank, men även flera andra europeiska banker, som ligger illa till. Läs arikeln här

EU på hemmaplan - ny utredning om EU och Sverige

2016-08-13
Regeringen har tagit fram en ny utredning om Sverige och EU, SOU 2016:10. Ansvarig har varit de särskilda utredaren, statsvetaren Maria Strömvik.  Utredningens uppdrag har varit att analysera kunskapsnivån i Sverige i frågor om EU och hur olika samhällsaktörer påverkar den samt föreslå förbättringsåtgärder ”inom ramen för existerande strukturer”. Övergripande syfte har varit att bidra till en demokratisk utveckling, men inte att ifrågasätta eller kritisera EU-projektet.FNEU har ombetts vara remissinstans. Du kan läsa utredningen här och vårt remissvar här

Sverige behöver en ny folkomröstning om EU!!

2016-07-23
Det federala statsbygge som EU alltmer utgör är något helt annat än det som Ja-kampanjen utlovade inför den svenska  folkomröstningen 1994. Därför behövs ett omfattande opinionsarbete om vad EU står för och EU-medlemskapet behöver prövas i en ny folkomröstning skriver .Folkrörelsen Nej till EUs arbetsutskott. Läs hela uttalandet här.

Nej till EU i Nässjö kräver ny svensk folkomröstning!

Gbg 2016-06-28
Segern för Brexit i den brittiska folkomröstningen är en seger för Europas folk, anser Thomas Erixzon, ordförande för Folkrörelsen Nej till EU i Nässjö.
- Det brittiska folket har röstat för att lämna EU. Folkrörelsen Nej till EU vill att svenska folket, i likhet med det brittiska, får möjlighet att säga ja eller nej till fortsatt svenskt medlemskap i EU i en ny folkomröst-ning säger han till Smålands Dagblad. Läs hela artikeln här.

Brexit en seger för Europa!

Gbg 2016-06-24
”Segern för Brexit i den brittiska folkomröstningen är en seger för Europa. Europa behöver inget stort kontinentalt statsbygge med stormaktsambitioner. Europa behöver suveräna demokratiska nationer i samarbete för fred och välstånd och en hållbar utveckling” skriver FNEU:s ordförande Jan-Erik Gustafsson och vice ordförande Per Hernmar. Läs hela uttalandet här.

Per Hernmar: Brexit är en möjlighet för Europa

2016-06-23
En våg av kritik mot EU sveper över Europa. EU har alltsedan organisationens begynnelse varit ett eliternas projekt där besluten diskuteras och fattas långt bort från de vanliga medborgarna. Vad Europas folk behöver är istället en framtid baserad på samarbete mellan suveräna stater, fred, välfärd och hållbar utveckling skriver FNEU:s vice ordförande Per Hernmar på SVT Opinion. Läs hela artikeln här

Efter Brexit: Är det dags för en Svexit?

2016-06-21
Om britterna bestämmer sig för att lämna EU den 23 juni, ska Sverige följa efter med krav på ett Svexit? Den frågan ställde reportrarna i TV4:s nyhetsmorgon den 21 juni då FNEU:s ordförande Jan-Erik Gustafsson, och den moderata EU-parlamentarikern Christofer Fjellner möttes i en debatt om kravet på en ny folkomröstning och Sveriges framtida roll i EU .
Se inslaget här

Brexit öppnar för Svexit?

2016-06-17
Här kommer en artikel från Göteborgsposten som visar att våra frågor uppmärksammas allt mer. FNEU:s ordförande Jan-Erik Gustafsson uttalar sig om Brexit och menar att nästa steg är att få till en ny folkomröstning om EU i Sverige - Det är självklart att vi får mycket mer luft under vingarna om det blir en brexit, säger han till TT . Läs mer

Folkrörelsen Nej till EU i Aktuellt

2016-06-17
I Aktuellt den 8 juni presenterades Folkrörelsen Nej till EU av Bodil Erikssdotter och Olof Mattsson från Ludvika. Man fick se valstugan från 1994, som kanske kommer till användning igen. Svexit nämndes och FNEU fick mycket bra reklam. Inslaget följdes av en Brexitdebatt mellan Jonas Sjöstedt och Ebba Busch Thor, Läs mer

Seminarium om folkrörelserna och EU-politiken

Gbg 2016-06-01
Hur kan folkrörelserna påverka den framtida EU-politiken? Kritiska EU-seminarier och debatt i Göteborg lördagen den 11 juni med bl.a Jordens vänner, Folkrörelsen Nej till EU, IKFF, Fib/K, Vänsterpartiet, Nordbruk och Max Andersson, EU-parlamentariker (mp). Alla välkomna! Läs program

Nu är Leave större än Remain i Storbritannien

2016-05-31
Enligt en mätning som den engelska dagstidningen the Guardian låtit göra så leder nu Brexitförespråkarna över EU-anhängarna med 52 % av rösterna mot 48 %t procent för ja-sidan. Omröstningen om EU-medlemskapet äger rum den 23 juni. Läs mer här

Stort motstånd mot euron i Sverige

2016-05-24
Av de EU-länder som ännu inte har infört euron är motståndet störst i Tjeckien. De näst största motståndet finns i Sverige. 68 procent av svenskarna är mer eller mindre mot euron, visar den senaste under-sökningen från Eurobarometern enligt Europaportalen.se. Läs mer

Nej till världlandsstödsavtalet med NATO

Mats2016-05-22
I juni 2014 tog Reinfeldts regering beslut om att Sverige skulle förhandla fram ett s.k. ”värdlands-stödsavtal” (vanligen kallat värdlandsavtal) med NATO. Den 25 maj röstar riksdagen om de lagändringar som krävs för att avtalet ska genomföras. Det är hög tid för oss alla som inte vill att Sverige ökar samarbetet med  NATO att på allvar protestera mot den förda politiken! skriver Thomas Erixzon. Läs mer

Trojkan vill ha ännu mer åtstramning i Grekland

Jan-Erik Gustafsson2016-04-27
Den som tror att den ekonomiska krisen i Grekland är över misstar sig. Grekland har i praktiken blivit ett protektorat till Trojkan, vars representanter i svarta kostymer övervakar alla beslut som tas av det valda grekiska parlamentet och valda lokala församlinga för att försäkra sig om fortsatta skuldbetalningar oavsett de tuffa villkoren för åtstramningarna skriver Jan-Erik Gustafsson. Läs mer

Mer eller mindre union?

2016-04-10
Har EU någon framtid och hur ser den i så fall ut? Seminarium lördagen den 16 april kl 13:00. Helle Hagenau, Nej till EU, Norge, Lave Broch, Folkebevaegelsen mod EU, Danmark och Eva-Britt Svensson, Folkrörelsen Nej till EU diskuterar unionens framtid efter sommarens folkomröstning i Storbritannien. Läs mer

Folkrörelsen Nej till EU:s 18 kongress 2016

Jan-Erik Gustafsson2016-04-10
Den 16-17 april har Folkrörelsen Nej till EU kongress i Stockholm Information och handlingar hittar du här.
Läs mer

 

 

Nederländerna folkomröstar 6 april

Jan-Erik Gustafsson2016-04-04
Till den nederländska EU-elitens förtret så folkomröstar landet 6 april om EU:s associa-tionsavtal med Ukraina. Denna typ av avtal är det instrument som EU använder sig av för att öka sin så kallade globala konkurrenskraft och tränga in på nya marknader och underställa partslandet EU:s nyliberala ekonomiska politik. Läs mer

EU-kritisk direktör sparkad

2016-03-17
John Longworth, direktör för brittiska handelskammaren, har tvingats avgå efter det han uttryckt åsikten att Storbritannien måste lämna EU. I en TV-intervju sade han bland annat att landet skulle klara sig bättre genom att ta beslutet att lämna EU. Enligt kritikerna lligger påtryckningar från Downing Street och David Cameron troligen bakom avgångsbeslutet.
Läs mer

Nomineringar till Riksförbundets kongress 2016

2016-02-17
Nu är det dags att utse nya medlemmar till Riksförbundets styrelse. Styrelsen väljs på FNEU:s kongress som äger rum i Stockholm 16-17 april. Vem vill du nominera? Skicka förslag till valberedningen på adressen:: valberedningen@nejtilleu.se. Vi vill gärna ha in dina nomineringar innan den 1 april.

IMF ligger bakom cynisk lönesänkarpolitik

Jan-Erik Gustafsson2016-02-17
Sedan några veckor driver allianspolitiker i en gemensam kör med Sveriges Kommuner och Landsting och Svenskt Näringsliv en cynisk kampanj för sänkta ingångslöner. Lite efterforskningar visar att lönesänkarkampanjen härstammar från Internationella valutafonden (IMF). Likt papegojor efterapar Lööf och Calmfors med flera IMFs krav, skriver Jan-Erik Gustafsson. Läs mer

America vill ha ny folkomröstning om EU

America 2016-02-17
Det är dags för en svensk utträdeskampanj, en "ett annat Europa är möjligt"-kampanj", skriver journalisten och dramatikern America Vera-Zavala i Flamman den 14 januari. "EU var min ungdomsfråga i politiken. Min första valrörelse var folkomröstningen om EU. Då sade vi nej, ingenting var för oviktigt för att kunna hotas av EU. Och nu 20 år senare går det inte att säga annat än att vi fick rätt". Läs mer

EU-ledarna fruktar folkomröstningen i Storbritannien

2016-01-26
Datumet för EU-toppmötet 18-19 februari närmar sig. Då förväntas EU:s regeringschefer besluta om en förhandlingsuppgörelse med Storbritanniens premiärminister David Cameron. Läs mer

Spanien, Podemos, Katalonien och valen i december

2016-01-25
Podemos härrör ur 15-Majrörelsen – De indignerade, som startade med en stor manifestation på torget Puerta del Sol i Madrid 15 maj 2011. Bakgrunden var en socialdemokratisk PSOE-regering, som ville sänka utgifterna i den offentliga sektorn med 8 procent för att få ett lån från EU. Tidigare i januari 2011 hade ett antal oavhängiga aktivister samlats under den digitala plattformen Democracia Real Ya (Äkta demokrati nu), som avvisade samarbete med partier och fackföreningar. Läs mer

Hugo Torstensson har lämnat oss

Hugo Torstensson2015-01-25
Hugo (Gösta) Torstensson avled oväntat den 18 december. Han var Sveriges mest kända och kunniga EU-motståndare och en oersättlig tillgång för Folkrörelsen Nej till EU, där han var redaktör för Krtiska EU-fakta och en ledande debattör med ett stort antal EU-böcker på sin meritlista. Han kommer att lämna ett stort tomrum efter sig, både som vän och aktiv föreningsmedlem.

Regeringskris hotar i Portugal

2015-11-05
Vänstermajoriteten i det portugisiska parlamentet hotar med att sänka den högerledda minoritetsregeringen som tillträder i morgon, fredag. Presidentens vägran att låta vänstern bilda regering kan kasta in landet i en konstitutionell kris.. Läs mer i Fria Tidningar

Grekland och dess långivare

Jan-Erik Gustafsson2015-11-04
Det är en utmaning för alla européer att stödja kampen för nationell demokrati och mot Memorandumet och åtstramningarna i Grekland. I princip tillämpas samma nyliberala åtstramningspolitik över hela unionen oavsett vilken valuta som används. Både för folken i Grekland och i Sverige är den viktigaste uppgiften att säga nej till EUs reaktionära institutioner och träda ut ur EU. Läs mer

David Cameron fegar

2015-10-10
Stort EU-motstånd på Konservativs partidagar. Inget besked från Cameron om datum för brittiska folkomröstningen om EU-medlemskapet. Läs mer i DN

Sänk EU:s och USA:s investerings- och frihandelsavtal

2015-10-07
Det finns ingen demokrati, ett nu alltmer slitet honnörsord från EU-eliten, överhuvudtaget bakom TTIP-avtalet. Få om några EU-medborgare vill att miljön förstörs för vinsternas skull, eller ha ännu mera röveri med finansiella spekulationer, eller att valda representanter kan köras över av globala domstolar. Läs mer

10 SAKER DU BÖR VETA OM TTIP

2015-10-05
Transatlantic Trade and Investment Partnership, är ett handelsavtal som förhandlas mellan EU och USA. Förhandlingarna pågår i det tysta, insynen är minimal. Många folkrörelser är oroliga för avtalets kosekvenser för miljön, välfärden och demokratin. Läs mer

Handels- och investeringsavtalet TTIP är en trojansk häst

Trojansk häst2015-10-05
Bakom stängda dörrar förhandlar EU
och USA om något som kommer att
bli världens största handels- och investeringsavtal. Läs mer

 

Värdlandsstödsavtalet – en demokratisk skandal

2015-10-01
Promemorian om ett värdlandsstödsavtal med Nato skickades den 10 juli ut till 47 remissinstanser. I den officiella remisslistan saknas representanter för det civila samhället. Förfarandet visar att regeringen inte är intresserad av en folklig diskussion om avtalet. Läs mer

Remissyttrande på Värdlandsstödsavtalet

2015-10-01
Folkrörelsen Nej till EU:s remissyttrande på Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd  Ds 2015:39. Läs mer Pdf

EU förbjuder garantipriser inom jordbrukssektorn

Jordbrukslandskap2015-09-26
Marknaden skall vara allenarådande. Det finns inga nationella marginaler för garantiprissättning längre.Produktionen kommer allt mer att centraliseras till industrijordbruk och globaliseras till transnationella livsmedelsföretag. Medelstora och små bönder och uppfödare kommer att slås ut. Landsbygden avfolkas och växer igen allt mer. Läs mer

Fackens protest mot regeringens krispaket lamslog Finland

2015-09-21
Massiva protester mot regeringens nedskärningar och åtstramningar lamslog Finland den 18 september. Bussar och tåg stod stilla. Personalen på flygen lade ned arbetet och posten delades inte ut. Läs mer

EU-kritikern Jeremy Corbyn ny ledare för Labour

Jeremy Corbyn2015-09-14
Jeremy Corbyn vill genomföra en radikal omfördelning genom skatte- och välfärdssystemet, men också genom statligt ägande. Han har bl.a. lovat att åternationalisera den under Thatcher och Blair privatiserade järnvägen. Han är motståndare till Nato och TTIP samt EU-skeptiker. Läs mer

 

EU skärper kontrollerna vid gränserna

EU flyktingar2015-09-14
Gränserna som omger EU förblir lika hårdbevakade och omgärdade av taggtrådsstängsel som tidigare och kontrollerna ska dessutom skärpas. Det får till konsekvens att färre lyckas ta sig till EU för att söka asyl. Detta Moment 22 bryter mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Läs mer

 

Syriza drabbas av bakslag efter bakslag

syriza_flag2015-09-14
Syriza ser nu ut att få en tuff resa fram till valet där dess tidigare ohotade position som Greklands största parti inte längre ser helt säker ut.  Läs mer

 

Svenskarna säger nej till Nato

2015-09-14
Svenska folket är motståndare till Nato – trots hetsen i massmedia. Andelen som tycker att det är ett bra förslag att söka medlemskap är 31 procent i Som-institutets mätning 2014, men motståndet mot Nato ligger på 37 procent. Läs mer

Från kommunist till ärkereaktionär högerpolitiker

Szijjarto2015-09-14
För att stoppa flyktingar från att ta sig in i Ungern håller militären på att bygga ett 175 kilometer långt och fyra meter högt taggtrådsstängsel vid gränsen mot Serbien. Militären ska övervaka gränsen och det ska vara fängelsestraff på att ta sig in illegalt i Ungern Läs mer

 

 

Det är kriminellt att vara flykting i EU

2015-09-14
Det reellt existerande EU bygger murar mot omvärlden för att hålla flyktingarna borta från EU. Grekland och Bulgarien har det senaste året uppfört höga taggstrådsstängsel vid landgränserna mot Turkiet för att förhindra flyktingar från inbördeskrigets Syrien att ta sig in i EU. EU har bistått med pengar. Läs mer

TTIP och de ”gemensamma värdena”

Jan-Erik Gustafsson2015-09-02
Trots att EU-kommissionens egen studie av TTIP visar det motsatta hävdar EU-eliten att ett TTIP-avtal kommer att öka tillväxten och skapa nya jobb. EU-eliten menar också att TTIP-avtalet är en garant för de så kallade ”gemensamma västliga värdena” som delas av Europa och USA. Läs mer

EUs associationsavtal med Ukraina

2015-09-02
Det instrument EU använder sig av för att utvidga sin intressesfär och tränga in på nya marknader kallas associationsavtal. Ukraina vägrade att skriva under ett associationsavtal med EU i Vilnius i november 2013, som landet hade förbundit sig att göra under den tidigare provästlige presidenten Viktor Yushchenko. Läs mer

Ukraina och inringningen av Ryssland

th2015-08-28
Västs befolkningar är utsatta för ett fullständigt sned-
vridet informationsutbud om Ukrainakonflikten, som för det mesta utgår från New York Times och Washington Post tendensiösa journalister, som sedan kritiklöst upprepas av Peter Wolodarski i Dagens Nyheter.
Läs merDet blir inget lyckligt slut för Grekland

Mikis Rigas2015-08-28
Fällan har slagit igen runt Grekland och jag kan inte se någon snabb förbättring av landets situation, säger bitr. borgmästare Mikes Rigas på Kalymnos.
Läs merGrekiska flyktingar får ingen hjälp från EU

Pothia2015-08-28
Flyktingfrågan är ett växande problem för Grekland eftersom allt fler flyende från Syrien, Afghanistan och Pakistan tar rutten över havet från Turkiet och kommer in i EU den vägen. Läs mer

Nordiska fredssamtal i Degerfors 14-16 augusti 2015

Anna-Lisa Eneroth2015-08-28
På temat Fred i Europa - en förlegad utopi? talade bl a Anna-Lisa Eneroth, ordförande för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet.
Länk Youtube


En Makedonisk ”färgrevolution”?

2015-07-17
I skuggan av kriserna i Grekland och Ukraina har flera veckors oroligheter i juni i Makedonien bara undantagsvis diskuterats i media. Läs mer

EU-eliten manglade ned Syriza på golvet

2015-07-17
I en lång intervju i New Statement har Greklands avgångne finansminister Yanis Varoufakis offentliggjort hur det finansiella kapitalet obönhörligt malde ned Syrizaregeringens försök och mandat från det grekiska folket att förhandla till sig bättre villkor. Läs mer

Kapitulation från Syrizaregeringen?

syriza_flag2015-07-10
Alexis Tsipras senaste ”kompromissförslag” beskrivs som en ”kapitulation”. Det innehåller bland annat höjd pensionsålder och privatiseringar, tvärtemot de löften som Syriza gav inför parlamentsvalet i den 25 januari och folkomröstningen den 5 juli.  Läs mer

Alexis Tsipras bondeoffer för att tillmötesgå Eurogruppen

Yanis Varoufakis2015-07-10
Dagen efter grekernas tydliga nej till EU:s åtstramningspolitik meddelade landets finansminister Yanis Varoufakis att han avgår från regeringen. Anledningen sägs vara missnöje från övriga Eurogruppen. Läs mer


 

Vad betyder det grekiska nejet?

2015-07-08
- För oss i Sverige betyder det inte så mycket om det inte blir en väldig finansiell oror med börsras och konstigheter, säger nationalekonomen och författaren Stefan de Vylder. Läs mer

EU och facket Nyhetsbrev nr 72 - juli 2015

Fackligt nätverk 722015-07-01
Angela Merkels stora mardröm
200 000 händer saknas i välfärden
Kraftfull TISA-markering i Oslo
Trojkan kräver mera avregleringar
Socialdemokratin är under allvarligt hot
Vad innebär TTIP-avtalet för Sverige?
EU:s dolda avreglering av arbetsmiljön
I Europaunionen dikterar kapitalet utvecklingen
Fackliga rättigheter ska kokas till mos  Läs mer

Den grekiska regeringen gläntar på locket till Pandoras ask

2015-06-28
Den 27 juni bröt förhandlingarna mellan Grekland, Eurogruppen och Brysselgruppen till sist samman. Sammanbrottet i var ingen överraskning.  Det grekiska regeringspartiet kom till makten i januari på löften om att bryta med den av EU och IMF dikterade åtstramningspolitiken. Läs mer

Vänsterkoalitionen Ahora Madrid tillsätter borgmästare i Madrid

Manuela Carmen

2015-06-15
Den pensionerade domaren Manuela Carmena,blir ny borgmästare i Madrid. Hon representerar den nya vänster-
kartellen Ahora Madrid som kom på andra plats i lokalvalet i Madrid nyligen. Läs mer

 

"Grekland bör ställa in betalningarna"

2015-06-15
Svenska Dagbladets ekonomianalytiker Per Lindvall anser att Grekland bör ställa in betalningarna till trojkan då trojkans överskottskrav innebär en "fortsatt vandring ut i en allt torrare ekonomisk öken", skriver Jonas Karlsson på synapze.se.

 

Tiden drar ihop sig för Grekland

Donald Tusk2015-06-14
Tiden drar alltmer ihop sig för Grekland och förhandlingarna om det grekiska ”krisprogrammet”. Läs mer

 

Berlin planerar för Grexit

2015-06-13
Internationella valutafonden ser inga framsteg i förhandlingarna samtidigt som Tyskland förbereder sig på att Grekland kan komma att lämna valutaunionen, rapporterar Europaportalen. Läs mer

 

EU syftade till att rädda det europeiska kolonialväldet

Euafrika_omslag2015-06-12

I boken ”Eurafrika. EU:s koloniala rötter” följer statsvetaren Peo Hansen och litteraturvetaren
Stefan Jonsson den underskattade imperie-
politiska idén om Eurafrika mellan 1920 och 1960.
Boken är en påminnelse om hur självklara koloniala
och rasistiska värderingar var i offentligheten.
Läs mer

 

Förhandlingar om att förlänga “räddningsprogrammet”

2015-06-12
Greklands premiärminister Tsipras har diskuterat  med Tysklands förbundskansler Merkel och Frankrikes president Hollande om möjligheten att förlänga det nuvarande ”räddningsprogrammet” fram till och med mars 2016. Läs mer

EU och facket Nyhetsbrev nr 71 - juni 2015

Fackligt nätverk 712015-06-10
Tjänstesektorn i EU behöver bättre villkor
Tysk strejk mot outsourcing
Atlanco Rimec vs Allt och Alla
Avregleringar av arbetsmarknaden
Hårdare tider för arbetstagare
Världsfacket slåss för strejkrätten
Tyska låglönejobb något för moderater
”Vi har blivit moderna slavar”
Ny lag stoppar inte social dumpning  Läs mer

Ungern stänger sina gränser

2015-06-10
Antalet asylsökande som kommer till Ungern har ökat från 43 000 i fjol till runt 50 000 under årets fem första månader. Regeringens svar är att stänga landets gränser, rapporterar Europaportalen. Läs mer

"EMU är ett halvfärdigt projekt"

2015-06-09
Pudelns kärna är att EMU är ett halvfärdigt projektsom endast kan ha en chans att fungera på sikt genom att införa gemensam finanspolitik och därmed skapa en gemensam federal statsbildning, skriver Pär Magnusson i Affärsvärlden

Utan avtal – ingen återbetalning

2015-06-04
Grekland måste i juni betala tillbaka sammanlagt motsvarande 15 miljarder kronor, den första delbetalningen förfaller redan 5 juni, motsvarande 2,8 miljarder kronor.  Läs mer

SSU i Lund vill lämna EU

2015-06-01
SSU Frihet i Lund har lämnat in en motion inför S-kongressen med förslaget att Sverige ska lämna EU. Dagens Arena frågar varför. Läs mer