nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 


Carl Tham: Makten har försvagat svensk demokrati

2017-03-23
Kapitalet har getts större makt på bekostnad av demokratin. Det är en europeisk utveckling, men Sverige och de svenska socialdemokraterna har legat i täten, skriver Carl Tham, samhällsdebattör och före detta utbildningsminister (S).

Carl Tham menar att regering och riksdag i mer än 20 år systematiskt och medvetet försvagat den svenska demokratin. Kapitalet har getts större makt på bekostnad av demokratin genom privatiseringar och marknader inom de offentliga systemen. Avgörande samhällsfrågor - främst den monetära politiken - har förts bort från de demokratiska institutionerna och politisk påverkan.

Det är en europeisk utveckling, men Sverige och de svenska socialdemokraterna har legat i täten. Enligt Carl Tham verkar medlemskapet i EU ofrånkomligen i samma riktning. En allt större del av de europeiska samhällena är reglerade av europeiska lagar och direktiv. Möjligheten för medborgarna att genom den demokratiska processen påverka detta system är självklart minimal och den blir inte större av att de viktiga partierna sällan eller aldrig vill diskutera EU frågor inför valen.

Men inte ens medlemsländernas regeringar kan påverka de många frågor som ligger inbäddade i den europeiska konstitutionen - fördraget - och som är bortförda från den politiska EU nivån till den juridiska (den europeiska domstolen). Nyliberalismen är inskriven i EU:s grundlag och den tolkas av jurister. Så inleder Carl Tham sitt debattinlägg i Dagens Arena serie om hoten mot den svenska demokratin, där han avfyrar en bredsida mot både EU-medlemskapet och den socialdemokratiska privatiseringsivern.

Läs hela Carl Thams artikel här: