nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Header

Länkar

Här finns intressanta länkar för EU-motståndare. Hittar du en länk
som inte fungerar längre, skicka ett mail till webbmaster epost_icon

Nej till EU:s lokalavdelningar

►Lokal hemsida:

Botkyrka     Göteborg     Nässjö    Stockholm   Sundsvall

 

Svenska organisationer/nätverk

►EU-fördragen finns nu att läsa på webben www.eugrundlagen.se

► Grön Ungdom www.gronungdom.se

► Kommunistiska partiet www.kommunistiskapartiet.org

► Miljöförbundet Jordens vänner www.mjv.se

► Miljöpartiet www.mp.se

► Revolutionär kommunistisk Ungdom (RKU)  www.rku.nu

► SAFE (kommunalt parti i Nässjö)  www.safe-nassjo.nu

► Småbrukarna www.smabrukaren.se

► Socialdemokratiska EU-kritiker www.eukritiker.se

► Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) www.skp.se

► Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU) www.sku.st

► Ung Vänster www.ungvanster.se

► Vänsterpartiet www.vansterpartiet.se

► Svenska vänsterpartiets delegation till EU-parlamentet
     www.vguengl.org  

 

EU-motståndarorganisationer i Norden

► Folkebevægelsen mod EU (Danmark) www.folkebevaegelsen.dk

► Heimssýn (Island) www.heimssyn.is

► Nei til EU (Norge) www.neitileu.no

► Vaihtoehto EU:lle (Alternativ till EU, Finland) www.kaapeli.fi/~veu

 

Övriga Europa

► I nästan alla medlemsländer och ansökarländer finns det
organisationer som arbetar mot EU. Folkrörelsen Nej till EU ingår i
TEAM -The European alliance of EU-critical movements. På TEAM:s
hemsida finns länkar till EU-motståndare och EU-kritiker i hela Europa.
www.teameurope.info

 

Nyhetskällor

► EUobserver, eng version (EU-kritisk nyhetssida) www.euobserver.com

► EUobserver, dansk version, www.euobserver.dk

► EU-kritik.se – Tvärpolitisk EU-kritisk portal  www.eukritik.se

► Europaportalen, informations-databas om EU och EU-debatt. Innehåller
 många länkar till både EU-anhängare och EU-motståndare.
 www.europaportalen.se

 

 

Offentliga institutioner

EU-upplysningen, Sveriges riksdag

Regeringens EU-representation

Europeiska kommissionen, Representationen i Sverige

EU-parlamentet, Kontoret i Sverige