nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Header

Bli medlem i Folkrörelsen Nej till EU och stöd vårt krav på en ny folkomröstning!

Folkrörelsen Nej till EU är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation som verkar för att Sverige ska lämna EU. 

Det här står vi för:
• Vårt nej till EU är ett nej till ett odemokratiskt supermaktsbygge och ett ja till nationellt självbestämmande och internationellt samarbete.
• Vårt nej till EU är ett nej till främlingsfientlighet och ett ja till en human flyktingpolitik och ett mångkulturellt samhälle.
• Vårt nej till EU är ett nej till nykolonial utsugning och militära allianser och ett ja till global solidaritet och neutralitetspolitik.
• Vårt nej till EU är ett nej till grundlagsfäst nyliberalism och ett ja till en egen valuta och en självständig ekonomisk politik.
Bli medlem i Folkrörelsen Nej till EU. Vi tror att det går att förändra saker, och ju fler vi blir, desto mer kan vi påverka!

Medlemskap kostar 300 kr/år,
- Familjemedlemskap 400 kr/år
- Pensionär, studerande, arbetslös eller långtidssjukskriven 150 kr/år

I medlemskapet ingår prenumeration på Kritiska EU-fakta.

Fyll i formuläret nedan så skickar vi ett inbetalningskort!

Du kan också betala direkt genom att sätta in medlemsavgiften på vårt Plusgiro nr 433 02 07-4.  Skriv att det gäller medlemskap, namn, adress och telefonnummer. Bekräftelse kommer på posten.

Om du använder internetbank kan du välja din bank här och
logga in på ditt konto

Nordea        Swedbank         SE-Banken         Handelsbanken

 

Enbart prenumeration på Kritiska EU-fakta, 100 Kr/år här

 

Namn

Gatuadress

Postnummer
 

Postort
 

Telefon

E-postadress

Kontrollera att uppgifterna är korrekta! När anmälan är skickad kommer det upp en bekräftelse på skärmen.