nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 


EU:s slöjdförbud för tankarna till Nürnberglagarna

2017-03-26
Företag inom EU har rätt att förbjuda att anställda bär religiösa symboler på arbetsplatsen. Men förbehållet är att arbetsgivaren måste ha en genuin policy för neutralitet.Det slår EU-domstolen fast i en dom i ett belgiskt fall, som i ett slag  Det slår EU-domstolen fast i en dom i ett belgiskt fall, som i ett slag inför en möjlighet för både politiker och företag att förbjuda muslimsk huvudduk inom hela EU-området. 

Förbudet har en unken doft av av dold rasism och för tankarna till nazisternas agerande under 30-talet och kanske det mest kända fallet, förbjudet mot kosherslakt (förbud mot ritualslakt utan bedövning) som även genomfördes i Sverige i ett omdebatterat riksdagsbeslut 1937, ett beslut där främlingsfientligheten förkläddes till omtanke om djuren.

Slöjförbudet i EU är också en fortsättning på lagstiftning i länder som Frankrike som redan 2004 antog ett förbud mot huvudduk i skolorna och 2010 gjorde det förbjudet att bära slöja på offentliga platser. Även i Sverige har vi intresserat oss för frågan, främst med anknytning till skolan. Skolverket slog 2010 fast att skolor kan förbjuda elever att bära heltäckande slöja i vissa situationer. Det gäller om klädseln väsentligt skulle försvåra samspelet mellan lärare och elever eller medföra vissa risker vid exempelvis laborationer.

Det finns säkert argument för ett slöjförbud som kan verka förnuftiga, som t.ex att slöjan bidrar till ökat kvinnoförtryck, men argumenten mot ett förbud är många fler. Att förbjuda människor att klä sig som de vill och fritt utöva sin religion går emot grundläggande rättigheter. Dessutom verkar kraven på slöjförbud öka i takt med den växande islamofobin och det finns goda skäl att tro att ett till synes förnuftigt förbud mot att bära slöja egentligen är ett dolt försök att försvåra för den muslimska gruppen. Det är inte bara slöjfrågan som drar till sig intresse, även frågan om slakterimetoder står på agendan, och SD har lyckats genomdriva ett beslut om att förbjuda import av kött från icke bedövade slaktdjur (vilket främst drabbar ortodoxa judar). Och nu har EU gått högrerkrafterna till mötes genom att komma med ett utslag som påverkar rättsordningen i hela unionen och uppmuntrar högerpartier som SD att kräva ännu hårdare åtgärder. Man tar sig för pannan. Vad blir nästa åtgärd från denna överhet? Förbud mot att bära kristna kors? Förbud mot att bära sjalett eller förbud mot slöjklädda nunnor på offentlig plats? Jag tror inte det och ni kan själva lista ut varför.

 

Marie Ericsson