nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 


Svexitkampanj i Blekinge

2017-05-03
Den månadslånga kampanjen ”Ja till Svexit” i Blekinge avslutades 25 april med offentligt möte på Karlskrona stadsbibliotek. 

Folket i Bild i Blekinge inspirerades till kampanjen av Brexit och fick ytterligare incitament genom  det franska presidentvalet. Där har ju motsättningen mellan å ena sidan det globaliserings- och EU-vänliga nyliberala etablissemanget och å andra sidan de som vill återupprätta den nationella suveräniteten, förutsättningen för folkstyre, satts i fokus. 

Mötet annonserades under rubriken ”EU eller folkstyre?”. Bengt-Åke Berg från Folkrörelsen Nej till EU:s riksstyrelse höll ett informativt föredrag om EU:s historia och framtidsutsikter. 

Frågorna var många och intresset stort. Folket i Bild bjöd på ett väldukat bokbord med flera intressanta nyutgivningar.

Kampanjen inkluderade debattartiklar i lokalpressen samt flera gatuaktioner med flygbladsutdelning. Vi kunde i diskussioner med allmänheten notera att ifrågasättandet av EU vunnit legitimitet genom det senaste årets händelser som tänt hoppet hos många människor.

Ulf Bjerén