Bli medlem

Folkrörelsen Nej till EU är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation som verkar för att Sverige ska lämna EU.

Det här står vi för:

  • Vårt nej till EU är ett nej till ett odemokratiskt supermaktsbygge och ett ja till nationellt självbestämmande och internationellt samarbete.
  • Vårt nej till EU är ett nej till främlingsfientlighet och ett ja till en human flyktingpolitik och ett mångkulturellt samhälle.
  • Vårt nej till EU är ett nej till nykolonial utsugning och militära allianser och ett ja till global solidaritet och neutralitetspolitik.
  • Vårt nej till EU är ett nej till grundlagsfäst nyliberalism och ett ja till en egen valuta och en självständig ekonomisk politik.

Bli medlem i Folkrörelsen Nej till EU. Vi tror att det går att förändra saker, och ju fler vi blir, desto mer kan vi påverka!

Medlemskap kostar 300 kr/år,
– Familjemedlemskap 400 kr/år
– Pensionär, studerande, arbetslös eller långtidssjukskriven 150 kr/år

I medlemskapet ingår prenumeration på Kritiska EU-fakta.

Fyll i formuläret nedan så skickar vi ett inbetalningskort!

Du kan också betala direkt genom att sätta in medlemsavgiften på vårt Plusgiro nr 433 02 07-4.  Skriv att det gäller medlemskap, namn, adress och telefonnummer. Bekräftelse kommer på posten.

Om du använder internetbank kan du välja din bank här och
logga in på ditt konto:

Enbart prenumeration på Kritiska EU-fakta, 100 Kr/år här.

Bli medlem nu