Kategori: Uttalanden

EU:s massövervakning

Uttalande av Folkrörelsen Nej till EU:s kongress 6–7 maj 2023 EU-kommissionen har presenterat ett omfattande lagförslag för att kunna ta kontrollen över all digital information...

EU:s auktoritära utveckling

Uttalande av Folkrörelsen Nej till EU:s kongress 6–7 maj 2023 Trots högtidliga formuleringar om EU:s grundläggande värden i Lissabonfördragets portalparagraf påverkas EU i dag av...

Nej till minimilöner

Uttalande av Folkrörelsen Nej till EU:s kongress 6–7 maj 2023 Inför Sveriges medlemskap i EU lovade ansvarig EU-kommissionär att ett svenskt EU-medlemskap inte skulle påverka...

EU:s aggressiva handelspolitik

Uttalande av Folkrörelsen Nej till EU:s kongress 6–7 maj 2023 Granskar man de ”frihandels-avtal” som EU genomdrivit så framträder mönstret där EU får exportera jordbruksvaror,...