Styrelse

Folkrörelsen Nej till EU:s riksstyrelse vald av den 20:e kongressen i Stockholm 2-3 oktober 2021.

Ordförande
Per Hernmar, Göteborg

Vice ordförande
Bengt-Åke Berg, Jönköping

Ledamöter
Thomas Erixzon, Nässjö
Willy Neumann, Jönköping
Marie Ericsson, Storstockholm
Ana Süssner Rubin, Malmö
Kerstin Nordqvist, Sundsvall
Lars Jirvén, Göteborg
Åke Karlsson, Norrköping

Suppleanter
Jan-Erik Gustafsson, Storstockholm
Mats Nordlund, Storstockholm 

Revisorer
Hans Johansson, Ljungby
Mats Wallnerström, Helsingfors