Styrelse

Folkrörelsen Nej till EU:s riksstyrelse vald av den 21:a kongressen i Jönköping 6–7 maj 2023

Ordförande
Per Hernmar, Göteborg

Vice ordförande
Bengt-Åke Berg, Jönköping

Ledamöter
Peter Bylund, Storstockholm
Marie Ericsson, Storstockholm
Lars Jirvén, GöteborgWilly Neumann, JönköpingKerstin Nordqvist, Sundsvall

Suppleanter
Kassör Mats Nordlund, StorstockholmJan-Erik Gustafsson, StorstockholmMikael Jändel, Mark