Om oss Folkrörelsen Nej till EU

Folkrörelsen Nej till EU grundades 1991 (som Nej till EG) och är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation som verkar för att Sverige ska lämna EU.

Vårt nej till EU är ett nej till ett odemokratiskt supermaktsbygge och ett ja till nationellt självbestämmande och internationellt samarbete.

Vårt nej till EU är ett nej till främlingsfientlighet och ett ja till en human flyktingpolitik och ett mångkulturellt samhälle.

Vårt nej till EU är ett nej till nykolonial utsugning och militära allianser och ett ja till global solidaritet och neutralitetspolitik.

Vårt nej till EU är ett nej till grundlagsfäst nyliberalism och ett ja till en egen valuta och en självständig ekonomisk politik.

Bli medlem i Folkrörelsen Nej till EU! Vi tror att det går att förändra saker, men det krävs att vi är många!

 

Bild: Robert Nyberg