Debatt: Den progressiva EU-kritiken behöver en röst i EU!

Ett inlägg i debatten Tre alternativ i EU-parlamentsvalet

Jag minns tydligt när svenska folket sa nej till euron år 2003. Hela det politiska etablissemanget ville föra in Sverige i EMU. Men vi var många som sade ifrån och organiserade motståndet. Vi hade inte de pengar som ja-sidan hade, men vi hade det folkliga stödet. Kommunalare mot EMU, som jag var aktiv i, menade att EU och euron skulle tvinga Sverige skära ner i välfärden och luckra upp arbetsrätten. Allt med EU visar att vi hade rätt. Det som vi behöver bära med oss i dag är insikten att det är möjligt att åter bygga upp det folkliga motståndet mot EU.

Och det behövs! I mitt arbete som facklig företrädare ser jag ofta exempel på att jobben har blivit otrygga, allt fler människor utnyttjas som underbetald arbetskraft. En direkt effekt av EU:s grundmurade nyliberalism. Vi som jobbar fackligt tvingas inse att EU-rätten begränsar våra möjligheter att förhindra lönedumpning. Denna politik slår särskilt hårt mot kvinnor och svenskar med utländsk bakgrund.

Vi ser hur Sveriges ekonomi blir alltmer beroende av beslut som fattas av EU-kommissionen eller inom eurozonen, hur Sveriges utrikespolitik alltmer anpassas till EU:s intressen, hur svensk välfärd utsätts för ett allt större privatiseringstryck på grund av EU-regler, hur allt fler och alltmer långtgående beslut fattas i Bryssel.

Där behövs fler starka EU-kritiker för att väcka opinion mot denna utveckling, för att motverka att de mest reaktionära och högerextrema krafterna tar över den arena som EU-parlamentet utgör. Jag saknar progressiva EU-kritiska röster i den politiska debatten, och vill därför se att Vänsterpartiet återigen blir en stark EU-kritisk röst.

En röst för alla som ser EU som ett mot den nordiska välfärdsmodellen och den svenska alliansfriheten. En röst för alla som vill se ett internationellt samarbete som bygger på mänskliga rättigheter, klimaträttvisa och solidaritet istället för kapitalintressen, stormaktspolitik och militarisering.

De vänstervridna EU-motståndarna förtjänar ett starkt parti som representerar deras kritik mot EU. För den som ogillar att alltmer inflytande flyttas från folket till eurokrater, för den som vill motverka den överstatlighet EU går mot – den ska skicka en EU-motståndare till Bryssel. Därför ställer jag upp som kandidat i EU-valet. För att visa att den progressiva svenska EU-kritiken fortfarande finns.

Ana Süssner Rubin, kandidat och andranamn på Vänsterpartiets lista till Europaparlamentet 2019