Organisationsuppropet

Upprop till organisationsSverige, juni 2016

Vi vill folkomrösta om EU!

1994 röstade en knapp majoritet av svenska folket ja till EU. Ja-sidans seger i folkomröstningen byggde på löften om guld och gröna skogar, vilket i många fall berodde på okunskap om EU eller att man medvetet vilseledde väljarna. Lavaldomen har urholkat arbetsrätten och Schengenavtalet har beskurit asylrätten.

Sedan Sverige blev medlem i EU har det genomförts tre stora fördragsändringar som i samtliga fall har medfört att de överstatliga EU-institutionerna har fått mer makt på bekostnad av de demokratiskt valda nationella parlamenten. Successivt har EU fått kraftigt utökade befogenheter och numera flyger samtliga ministrar, inklusive försvarsministern, på rådsmöten i Bryssel.

EU är i dag något mycket annorlunda än det som svenska folket röstade om i november 1994. En stor del av dagens medborgare var inte röstberättigade 1994. Mot denna bakgrund anser vi att det snarast möjligt bör genomföras en ny folkomröstning om EU med två otvetydiga alternativ; ja till att lämna EU och nej för att stanna kvar.

Svara organisationens stöd till:
Folkrörelsen Nej till EU
www.nejtilleu.se
kansli@nejtilleu.se

Organisationer som stöttar oss

 • Emmaus Björkå
 • Gröna partiet
 • Kommunistiska partiet
 • RKU
 • Safe/Nässjö
 • SEKO Infranord Sthlm
 • SEKO klubb 215 Strukton Rail
 • Socialistiska partiet
 • Ung pirat
 • Ung vänster
 • Jordens vänner
 • Landsbygdspartiet oberoende