Månadsarkiv: maj 2018

EU snor garantipension för utrikes bosatta

EU-domstolen fattade i december 2017 ett beslut om att den svenska garantipensionen fortsättningsvis endast behöver betalas ut till bosatta i Sverige. Garantipensionen är ett grundskydd för den som haft liten eller ingen inkomst under...

Svenskarna motsätter sig högre EU-avgift

Svenskarna betalar mest till EU – högst nettoavgift per person åren 2010-2015 – och är inte beredda att betala mer. 59% vill att regeringen ska lämna in veto om EU kräver höjd medlemsavgift av...

Ny ordförande för FNEU riks

Per Hernmar från Göteborg valdes till ny ordförande för Folkrörelsens Nej till EU:s riksförbund på förbundets 19:e kongress. Han tar över efter Jan-Erik Gustavsson från Stockholm, som lett organisationen under de sista tre kongressperioderna. ...

FNEU:s 19:e kongress i Göteborg

Folkrörelsen Nej till EU har genomfört sin 19:e kongress. Ett 40-tal deltagare mötte upp i rikskansliets nya lokaler i Viktoriahuset vid Linnégatan i Göteborg. Kongressen inleddes med två föredrag. Yasmine Posio Nilsson, ledamot av...