Författare: Nej till EU

Nej till militärunion!

Inom EU arbetar man för högtryck med att skapa en egen militärunion. Målet är att stora delar av medlemsländernas militära styrkor ska vara kompatibla och...

Sveket om minimilöner

Det avgörande felet med kompromissförslaget är att det kommer att bli möjligt att pröva frågan i EU-domstolen. Där är risken mycket stor att den nordiska modellen döms bort till förmån för EU:s minimilöner.