Författare: Nej till EU

29 år sedan folkomröstningen

Den 13 november 1994 folkomröstade Sveriges medborgare om medlemskap i EU. Efter ett långvarigt övertag för nej-sidan i opinionen vann ja-sidan efter ett antal löften...

Tjugo år utan euron

Sverige har klarat sig utmärkt bra med en egen nationell valuta – tvärt emot vad EMU-förespråkarna sa vid folkomröstningen 2003. De hade fullständigt fel.

EU:s massövervakning

Uttalande av Folkrörelsen Nej till EU:s kongress 6–7 maj 2023 EU-kommissionen har presenterat ett omfattande lagförslag för att kunna ta kontrollen över all digital information...

EU:s auktoritära utveckling

Uttalande av Folkrörelsen Nej till EU:s kongress 6–7 maj 2023 Trots högtidliga formuleringar om EU:s grundläggande värden i Lissabonfördragets portalparagraf påverkas EU i dag av...