Författare: Nej till EU

Juncker i blåsväder igen

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker var premiärminister i Luxemburg mellan 1995 till 2013. Under denna period hade han det yttersta överinseendet för tillväxten av det lilla...

Svexitknappar till salu

Brexit börjar nu nå konkreta resultat i Storbritannien där arbetet med en plan för att utträda ur EU pågår. Vi på FNEU har tagit fram...

Regeringskris i Bulgarien

EU:s pågående sönderfall syns nu även i EU:s fattigaste land Bulgarien, som också plågas av korruption. I presidentvalet 13 november vann Rumen Radev övertygande över...

Brexit betyder Brexit eller?

Efter att det brittiska folket röstat för att lämna EU dagen före midsommar har det uppkommit viss förvirring hur utträdesparagrafen (Artikel 50) i Lissabonfördraget, EU:s...

SSU-distriktet i Stockholm vill lämna EU

SSU-distriktet i Stockholm motionerade på Stockholms arbetarekommuns representantskap om Sveriges fullständiga utträde ur EU. Skälet var enligt motionen att EU utmålats som ett projekt för...

EU ska militariseras

Efter folkomröstning i Storbritannien har motsättningarna mellan det amerikanska och brittiska finanskapitalet visat sig alltmer på det militära området. EU:s utrikesminister Fredrica Mogherini sägs förbereda...