Artiklar ur Kritiska EU-fakta nummer 160

Om detta nummer

I decembernumret av Kritiska EU-fakta finns bland annat artiklar om försämringarna av anställningstryggheten, EU:s fiskepolitik, EU:s stöd till militärindustrin och en rapport från Nordisk folkriksdag i Kungälv.


Utgivet: december 2020

EU:s återhämtningsfond stöder militärindustrin

EU-ledarna i Europeiska Rådet med Stefan Löfven som svensk representant kom den 21 juli överens om EU:s långtidsbudget samt dessutom en återhämtningsfond på 750 miljarder euro som fått...

Norge vill bevara sin egen järnvägsdrift

I Norge föreligger en omfattande opinion från fackföreningsrörelsen (till exempel norska lokförarfacket och norska järnvägsfacket), sociala rörelser (som Nei til EU) och tunga akademiker mot den norska regeringens...

De döende haven och EU:s fiskepolitik

Fiskepolitiken är en av EU:s grundkompetenser. Dess uppgift är att förvalta fiskebestånden och fastställa regler och kvoter för ett hållbart fiske. Den har också bidragit till att utveckla...

EU och Sveriges jordbruk

I en rapport från Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier, om svenskt jordbruk och livsmedelsindustri – 25 år efter EU-inträdet granskar professor emerita i jordbruksekonomi, Ewa Rabinowicz, svenskt...