Nordisk folkriksdag 2020

Nordiska folkhögskolan i Kungälv den 11–13 september. Tema: Alternativ till EU – ge Norden en chans.

Återhämtningsfonden ger mer makt till EU

Med återhämtningsfonden och direkta EU-skatter flyttas ännu mer makt till EU. Syftet med fonden är att rädda euron och att bygga upp en stormakt. Varför ska Sverige vara med och betala för det?