Get Brexit Done, om valet i Storbritannien.

  Dokumentärfilmaren Gunnar Lindholm och fotografen Laszlo Schüszler följde parlamentsvalet i Storbritannien 2019, där Brexit var den avgörande frågan. De filmade och intervjuade väljare, fackföreningsaktivister,...

Återhämtningsfonden ger mer makt till EU

Med återhämtningsfonden och direkta EU-skatter flyttas ännu mer makt till EU. Syftet med fonden är att rädda euron och att bygga upp en stormakt. Varför ska Sverige vara med och betala för det?

Nordisk folkriksdag 2020

Nordiska folkhögskolan i Kungälv den 11–13 september. Tema: Alternativ till EU – ge Norden en chans.