Författare: Nej till EU

Photo by Dimitri Karastelev on Unsplash

EU-systemet en del av corona-krisen

EU:s handelspolitik har främjat skövling av jordens resurser. Den europeiska välfärdssektorn har kraftigt beskurits och fragmenterats av avreglering och krav på minskade offentliga utgifter, skriver Folkrörelsen Nej till EU:s ordförande Per Hernmar.

EU-kris i kristider

Under coronakrisen har EU visat ännu en gång att unionen inte är solidarisk, inte ens med sina egna medlemsländer. Världen måste visa solidaritet, när EU väljer att inte göra det.